Αναλογικοί Ταχογράφοι

Εγκατάσταση
Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την εγκατάσταση αναλογικών ταχογράφων σε όλους τους τύπους των οχημάτων.

Επισκευή
Η τεχνική υποδομή καθώς, η πολυετή εμπειρία αλλά και η πλήρη γκάμα ανταλλακτικών που διαθέτουμε μας επιτρέπει να επισκευάζουμε εγγυημένα και σωστά όλους τους τύπους των ταχογράφων όλων των κατασκευαστών.

Έλεγχος
Πραγματοποιούμε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για τη διαπίστωση καλής λειτουργίας του ταχογράφου , με τη χρήση κατάλληλου και εξουσιοδοτημένου τεχνολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων. Τοποθετούνται όλες οι σφραγίδες στα σημεία που προβλέπουν οι ανάλογες Νομοθεσίες του ταχογράφου και του οχήματος.

Έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας ταχογράφου
Ως εξουσιοδοτημένο συνεργείο αναλογικών ταχογράφων από την Διεύθυνση Μεταφορών παρέχουμε τις απαραίτητες βεβαιώσεις σωστής λειτουργίας ταχογράφου που απαιτούνται από το ΚΤΕΟ ανά δύο χρόνια. Τοποθετούνται οι ειδικές σφραγίδες στα προβλεπόμενα σημεία και το ειδικό αυτοκόλλητο ταμπελάκι στην καμπίνα του οδηγού.

Ενημέρωση οδηγών
Παρέχουμε άρτια τεχνική υποστήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσει ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης του οχήματος στην χρήση και την σωστή λειτουργία του ταχογράφου, λαμβάνοντας τις κατάλληλες πληροφορίες και γνώσεις για τις υποχρεώσεις του ώστε να νιώθει ασφάλεια σε αυτό τον τομέα.

Share it