Ψηφιακοί Ταχογράφοι

Εγκατάσταση
Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα οχήματα που ταξινομούνται από την 1/05/2006 και μετά πρέπει να φέρουν εγκατεστημένο ψηφιακό ταχογράφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε οχήματα που αυτό δεν έχει προβλεφθεί ή σε οχήματα που δεν έχουν εγκατεστημένο σύστημα ψηφιακού ταχογράφου αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση εμείς.
*Αυτό ισχύει για όλα τα νέα οχήματα με μικτό βάρος (όχημα και ρυμουλκούμενο) άνω των 3,5 τόνων και για λεωφορεία με οκτώ θέσεις για επιβάτες και άνω.

Βαθμονόμηση
Στον ψηφιακό ταχογράφο είναι υποχρεωτικός ο περιοδικός έλεγχος "βαθμονόμηση", η εισαγωγή των απαραίτητων παραμέτρων κάθε 2 χρόνια βάση Νομοθεσίας. Αυτή η υπηρεσία πραγματοποιείται στον χώρο μας.

Έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας
Εκδίδουμε την απαραίτητο πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ψηφιακού ταχογράφου κάθε δύο χρόνια, αφού επιθεωρήσουμε τα προβλεπόμενα σημεία. Τοποθετούμε το αυτοκόλλητο ταμπελάκι σε εμφανές σημείο με τα απαραίτητα στοιχεία εγγεγραμμένα, ώστε να θεωρείται νόμιμο το όχημα.

Επισκευή
Η συσκευή του ψηφιακού ταχογράφου λόγω κατασκευής, δεν επιδέχεται επισκευές για λόγους ασφαλείας. Ελάχιστες είναι οι δυνατότητες επέμβασης στον ψηφιακό ταχογράφο όπως η αλλαγή του αισθητήρα κίνησης (δότης), η αλλαγή καλωδιώσεων και η απεμπλοκή μπλοκαρισμένης κάρτας από την συσκευή.

Αναβάθμιση
Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν επιλέξει την θέση "ανάπαυση" όταν τελειώσει την βάρδια του ή όταν σταματήσει το όχημα για να ξεκουραστεί, έχει ως αποτέλεσμα να συνεχίζεται να καταγράφεται η "εργασία". Αυτό ζημιώνει τον οδηγό και τον ιδιοκτήτη, ταυτόχρονα. Δίνουμε την δυνατότητα αναβάθμισης του Ψηφιακού Ταχογράφου ώστε αυτή η διαδικασία να εκτελείται αυτόματα, ώστε ο οδηγός να μην έχει και αυτή την υποχρέωση.

Ενημέρωση οδηγών
Όπως στον αναλογικό έτσι και στον ψηφιακό προσφέρουμε τις γνώσεις μας στον οδηγό – ιδιοκτήτη του οχήματος για την λειτουργιά του και τις νομοθεσίες που σχετίζονται με αυτόν.

Share it